47/2020

Zastupitelstvo obce Dívčí Hrad schválilo na svém zasedání dne 24. června 2020 závěrečný účet obce Dívčí Hrad za rok 2019 bez výhrad.

Závěrečný účet za rok 2019 zde…

příloha č.1 – Hlavní kniha analytická zde…

příloha č.2 – Zpráva o provedené inventarizaci zde…

příloha č.3 – Opis rozpočtových změn zde…

příloha č.4 – Výkaz FIN 2-12 M zde…

příloha č.5 – Výkaz zisku a ztráty zde…

příloha č.6 – Rozvaha zde…

příloha č.7 – Příloha zde…

příloha č.8 – Výkazy příspěvkové organizace zde…

příloha č.9 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce zde…

Virtuální prohlídka obce

Celý Dívčí Hrad můžete mít jako na dlani.
Prohlédnout Dívčí Hrad

zde ...

Pro naše děti

Mateřská škola Dívčí Hrad

Archivy