48/2022

Obec Dívčí Hrad zveřejňuje dle § 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, schválený závěrečný účet Obce Dívčí Hrad za rok 2021.

Schválený závěrečný účet za rok 2021 zde…

příloha č. 1 – Hlavní kniha analytická zde…

příloha č. 2 – Zpráva o provedené inventarizaci zde…

příloha č. 3 – Opis rozpočtových změn zde…

příloha č. 4 – Výkaz FIN 2-12 M zde…

příloha č. 5 – Výkaz zisku a ztráty zde…

příloha č. 6 – Rozvaha zde…

příloha č. 7 – Příloha zde…

příloha č. 8 – Výkazy příspěvkové organizace zde…

příloha č. 9 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce zde…

příloha č. 10 – Přehled úvěrů a návratné finanční výpomoci zde…

příloha č. 11 – Stav finančních prostředků, porovnání zde…

Virtuální prohlídka obce

Celý Dívčí Hrad můžete mít jako na dlani.
Prohlédnout Dívčí Hrad

zde ...

Pro naše děti

Mateřská škola Dívčí Hrad

Archivy