49/2020

Obec Dívčí Hrad zveřejňuje veřejnou vyhlášku k zahájení kompexních pozemkových úprav v k. ú. Sádek u Dívčího Hradu a sousedících katastrech zde …