5/2018

Obec Dívčí Hrad vyhlašuje výběrové řízení, kdy má v plánu prodat cca. 460 m3 dřevní hmoty – MODŘÍNY. Více informací níže:

Oznámení o zahájení výběrového řízení

Krycí list nabídky

Návrh kupní smlouvy

Čestné prohlášení