5/2020

Zveřejňujeme střednědobý výhled rozpočtu svazku obcí – VODA na léta 2021 – 2023 zde…

Také zveřejňujeme schválený rozpočet roku 2020 tohoto svazku zde…

Virtuální prohlídka obce

Celý Dívčí Hrad můžete mít jako na dlani.
Prohlédnout Dívčí Hrad

zde ...

Pro naše děti

Mateřská škola Dívčí Hrad

Archivy