5/2020

Zveřejňujeme střednědobý výhled rozpočtu svazku obcí – VODA na léta 2021 – 2023 zde…

Také zveřejňujeme schválený rozpočet roku 2020 tohoto svazku zde…