50/2023

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Krnovsko zveřejňuje:

Závěrečný účet za rok 2022 zde…

Rozvaha k 31. 12. 2022 zde…

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření zde…

Fin 2-12 M. k 31.12.2022 zde…

Výkaz zisku a ztráty zde…

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření zde…

Příloha zde…

Text zde…

 

 

 

 

 

Virtuální prohlídka obce

Celý Dívčí Hrad můžete mít jako na dlani.
Prohlédnout Dívčí Hrad

zde ...

Pro naše děti

Mateřská škola Dívčí Hrad

Archivy