Poskytnutí
informace
dle zákona
č. 106/1999 Sb.

Na základě obdržené žádosti zveřejňuje Obec Dívčí Hrad poskytnutou informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů zde…

Virtuální prohlídka obce

Celý Dívčí Hrad můžete mít jako na dlani.
Prohlédnout Dívčí Hrad

zde ...

Pro naše děti

Mateřská škola Dívčí Hrad

Archivy