52/2021

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Krnovsko zveřejňuje:

Návrh závěrečného účtu za rok 2020 zde…

Rozvaha k 31. 12. 2020 zde…

Příloha zde…

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření zde…

Fin 2-12 M. k 31.12.2020 zde…

Výkaz zisku a ztráty zde…

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření zde…

 

Virtuální prohlídka obce

Celý Dívčí Hrad můžete mít jako na dlani.
Prohlédnout Dívčí Hrad

zde ...

Pro naše děti

Mateřská škola Dívčí Hrad

Archivy