53/2019

Obec Dívčí Hrad, IČ: 00576115 jako zadavatelka veřejné zakázky malého rozsahu „ČOV pro bytové domy v Dívčím Hradě“ zveřejňuje dodatečnou informaci č. 1:

dodatečná informace č. 1

Př. č. 5 – Vzor Smlouvy o dílo – oprava

Virtuální prohlídka obce

Celý Dívčí Hrad můžete mít jako na dlani.
Prohlédnout Dívčí Hrad

zde ...

Pro naše děti

Mateřská škola Dívčí Hrad

Archivy