55/2018

Obecní úřad Dívčí Hrad tímto zveřejňuje Střednědobý výhled rozpočtu obce Dívčí Hrad na léta 2019 – 2038 zde …

Virtuální prohlídka obce

Celý Dívčí Hrad můžete mít jako na dlani.
Prohlédnout Dívčí Hrad

zde ...

Pro naše děti

Mateřská škola Dívčí Hrad

Archivy