56/2020

Obec Dívčí Hrad jako poskytovatel návratné finační výpomoci v rámci tzv. Kotlíkových půjček zveřejňuje Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 1/2019 zde…