56/2017

Obecní úřad Dívčí Hrad doručuje veřejnou vyhláškou “Rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu” zde …

Virtuální prohlídka obce

Celý Dívčí Hrad můžete mít jako na dlani.
Prohlédnout Dívčí Hrad

zde ...

Pro naše děti

Mateřská škola Dívčí Hrad