57/2019

Obec Dívčí Hrad zveřejňuje záměr prodeje pozemků par. č. 336/4 a par. č. 336/5 v k. ú. Dívčí Hrad, obec Dívčí Hrad. Záměr zde …