57/2017

Obecní úřad Dívčí Hrad doručuje veřejnou vyhláškou “Rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu” zde …