58/2017

Na základě žádosti obdržené obcí dne 16. srpna 2017 byla podána informace dle zákona č. 106/1999 Sb. zde …

Virtuální prohlídka obce

Celý Dívčí Hrad můžete mít jako na dlani.
Prohlédnout Dívčí Hrad

zde ...

Pro naše děti

Mateřská škola Dívčí Hrad

Archivy