59/2020

Obec Dívčí Hrad zveřejňuje dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2/2019 – Kotlíková půjčka zde …