59/2021

Veřejná vyhláška – oznámení o vydání rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ Hlinka zde…

Rozhodnutí – návrh komplexních pozemkových úprav v k. ú. Hlinka a v části navazujícího katastrálního území Sádek u Dívčího Hradu zde…