59/2017

Exekutorský úřad vydal Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání zde …