61/2018

Obec Dívčí Hrad v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) zveřejňuje záměr pachtu pozemků za účelem zřízení zahrady zde …