61/2018

Obec Dívčí Hrad v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) zveřejňuje záměr pachtu pozemků za účelem zřízení zahrady zde …

Virtuální prohlídka obce

Celý Dívčí Hrad můžete mít jako na dlani.
Prohlédnout Dívčí Hrad

zde ...

Pro naše děti

Mateřská škola Dívčí Hrad

Archivy