61/2021

Obec Dívčí Hrad vyhlašuje záměr uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor zde…