62/2018

Obecní úřad Dívčí Hrad zveřejňuje pozvánku na zasedání Zastupitelstva obce Dívčí Hrad dne 12. září 2018 zde … Po skončení zasedání je připraveno přátelské posezení a občerstvení jako poděkování zastupitelům a občanům za uplynulé volební období a spolupráci s nimi.