62/2017

Moravskoslezský kraj doručuje veřejnou vyhláškou návrh aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje zde …