63/2018

Starosta obce Mgr. Jan Bezděk jmenoval na neobsazená místa členy okrskové volební komise a zároveň byla zveřejněna pozvánka na první zasedání OVK zde …