64/2017

Starosta obce jmenuje zapisovatelkou okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky slečnu Lucii Kulovou zde …