64/2017

Starosta obce jmenuje zapisovatelkou okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky slečnu Lucii Kulovou zde …

Virtuální prohlídka obce

Celý Dívčí Hrad můžete mít jako na dlani.
Prohlédnout Dívčí Hrad

zde ...

Pro naše děti

Mateřská škola Dívčí Hrad

Archivy