67/2019

Obecní úřad Dívčí Hrad doručuje veřejnou vyhláškou “ Oznámení o možnosti převzít písemnost ” zde …