Př. č. 4_Čestné prohlášení_zákl. kval. předpoklady