69/2020

Dojmenování členů okrskové volební komise na neobsazená místa zde…