7/2020

Obec Dívčí Hrad zveřejňuje záměr pachtu pozemku par. č. 18/19 o celkové rozloze 1.666 m² v k. ú. Dívčí Hrad zde…

Virtuální prohlídka obce

Celý Dívčí Hrad můžete mít jako na dlani.
Prohlédnout Dívčí Hrad

zde ...

Pro naše děti

Mateřská škola Dívčí Hrad

Archivy