70/2018

Obecní úřad Dívčí Hrad zveřejňuje veřejnou vyhlášku – Opatření obecné povahy, která stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích zde …

Virtuální prohlídka obce

Celý Dívčí Hrad můžete mít jako na dlani.
Prohlédnout Dívčí Hrad

zde ...

Pro naše děti

Mateřská škola Dívčí Hrad

Archivy