70/2018

Obecní úřad Dívčí Hrad zveřejňuje veřejnou vyhlášku – Opatření obecné povahy, která stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích zde …