70/2017

Ministerstvo zemědělství zveřejňuje veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy, kdy se zakazuje jiná, než nahodilá těžba dřeva ZDE