71/2019

Program Obce Dívčí Hrad pro poskytování návratncýh finančních výpomocí na předfinancování výměny kotlů na pevná paliva v rámci programu ,, Kotlílové dotace v Moravskoslezkém kraji – 3. výzva ” zde …