71/2019

Program Obce Dívčí Hrad pro poskytování návratncýh finančních výpomocí na předfinancování výměny kotlů na pevná paliva v rámci programu ,, Kotlílové dotace v Moravskoslezkém kraji – 3. výzva “ zde …

Virtuální prohlídka obce

Celý Dívčí Hrad můžete mít jako na dlani.
Prohlédnout Dívčí Hrad

zde ...

Pro naše děti

Mateřská škola Dívčí Hrad

Archivy