Projekt Výstavba zázemí pro poskytování sociálních služeb „Centrum HRAD“ řeší problém spočívající v nevyhovujícím zázemí poskytovaných sociálních služeb v obci Dívčí Hrad a roztříštěnosti sociálních služeb na různých místech v obci. Současně s tímto nevyhovujícím zázemí přispěje vybudování nového zázemí pro poskytování sociálních služeb k vyšší efektivnosti řešení životní situace klientů sociálních služeb (pracovníci sociálních služeb mohou mezi jednotlivými službami efektivně a provázaně řešit životní situaci klienta).

 Cílem projektu je vybudování kvalitního zázemí pro poskytování 3 druhů sociálních služeb, které jsou nyní v obci Dívčí Hrad poskytovány. Díky vybudování kvalitního zázemí, které tak nahradí v současné době již nevyhovující, zastaralé a nevhodné zázemí dojde ke zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb pro občany obce a občany okolních obcí. Díky kvalitnímu zázemí se zlepší poskytování sociálních služeb, což povede k sociální inkluzi osob využívajících dané sociální služby.

 V rámci nově vzniknuvšího zázemí pro sociální služby bude v prostorách poskytováno nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (dle § 62 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách), odborné sociální poradenství se zaměřením na finance (dle § 37 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (dle § 65 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách). Díky výstavbě nového zázemí budou vyřešeny následující problémy:

– sociální služby budou poskytovány v odpovídajícím kvalitním zázemí s využitím vhodného materiálně technického zázemí pracovníky sociálních služeb,

– zvýší se efektivita poskytovaných sociálních služeb a jejich provázanost ve prospěch řešení životní situace osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených,

– zvýší se komfort čerpání sociálních služeb cílovými skupinami v podobě snížení – prahu – pro návštěvu sociálních služeb, kdy nebude díky umístění domu a jednotlivých kanceláří pro ostatní občany obce zřejmé, zda jde daná osoba do obchodu, na obecní úřad nebo právě do Centra HRAD a opadne tak obava z možné (neopodstatněné) stigmatizace.

Virtuální prohlídka obce

Celý Dívčí Hrad můžete mít jako na dlani.
Prohlédnout Dívčí Hrad

zde ...

Pro naše děti

Mateřská škola Dívčí Hrad

Archivy