72/2018

Obecní úřad Dívčí Hrad zveřejňuje za účel vyšší informovanosti občanů zápis z 26. zasedání Zastupitelstva obce Dívčí Hrad zde …