74/2020

Zastupitelstvo obce Dívčí Hrad se dne 9. září 2020 usneslo vydat obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020, o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí. Text vyhlášky zde …

Virtuální prohlídka obce

Celý Dívčí Hrad můžete mít jako na dlani.
Prohlédnout Dívčí Hrad

zde ...

Pro naše děti

Mateřská škola Dívčí Hrad

Archivy