77/2019

Obec Dívčí Hrad zveřejňuje záměr pachtu části pozemku par. č. 336/11 o celkové výměře 1.402 m² v katastrálním území Dívčí Hrad, obec Dívčí Hrad, za účelem zřízení zahrádky pro pěstování brambor zde …

Virtuální prohlídka obce

Celý Dívčí Hrad můžete mít jako na dlani.
Prohlédnout Dívčí Hrad

zde ...

Pro naše děti

Mateřská škola Dívčí Hrad

Archivy