77/2020

Obecní úřad Dívčí Hrad za účelem zvýšení informovanosti občanů o dění v obci zveřejňuje zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Dívčí Hrad ze dne 9. září 2020 zde…