78/2021

Mikroregion – Sdružení obcí Osoblažska prostřednictvím své členské obce Dívčí Hrad zveřejňuje schválený závěrečný účet dobrovolného svazku obcí za rok 2020 –

Závěrečný účet za rok 2020 zde…

příloha č. 1 – Zpráva o činnosti MKR zde…

příloha č. 2 – Vyúčtování finančních vztahů k SR a ostat. RVÚ zde…

příloha č. 3 – Opis rozpočtových změn za rok 2020 zde…

příloha č. 4 – Hlavní kniha analytická k 31. 12. 2020 zde…

příloha č. 5 – Zápis inventarizační komise ke dni 31. 12. 2020 zde…

příloha č. 6 – FIN 2 – 12 ke dni 31. 12. 2020 zde…

příloha č. 7 – Výkaz zisku a ztrát ke dni 31. 12. 2020 zde…

příloha č. 8 – Rozvaha ke dni 31. 12. 2020 zde…

příloha č. 9 – Příloha ÚSC ke dni 31. 12. 2020 zde…

příloha č. 10 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO k 31. 12. 2020 zde…

příloha č. 11 – Zápisy revizní komise za rok 2020 zde…

Virtuální prohlídka obce

Celý Dívčí Hrad můžete mít jako na dlani.
Prohlédnout Dívčí Hrad

zde ...

Pro naše děti

Mateřská škola Dívčí Hrad