78/2021

Mikroregion – Sdružení obcí Osoblažska prostřednictvím své členské obce Dívčí Hrad zveřejňuje schválený závěrečný účet dobrovolného svazku obcí za rok 2020 –

Závěrečný účet za rok 2020 zde…

příloha č. 1 – Zpráva o činnosti MKR zde…

příloha č. 2 – Vyúčtování finančních vztahů k SR a ostat. RVÚ zde…

příloha č. 3 – Opis rozpočtových změn za rok 2020 zde…

příloha č. 4 – Hlavní kniha analytická k 31. 12. 2020 zde…

příloha č. 5 – Zápis inventarizační komise ke dni 31. 12. 2020 zde…

příloha č. 6 – FIN 2 – 12 ke dni 31. 12. 2020 zde…

příloha č. 7 – Výkaz zisku a ztrát ke dni 31. 12. 2020 zde…

příloha č. 8 – Rozvaha ke dni 31. 12. 2020 zde…

příloha č. 9 – Příloha ÚSC ke dni 31. 12. 2020 zde…

příloha č. 10 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO k 31. 12. 2020 zde…

příloha č. 11 – Zápisy revizní komise za rok 2020 zde…

Virtuální prohlídka obce

Celý Dívčí Hrad můžete mít jako na dlani.
Prohlédnout Dívčí Hrad

zde ...

Pro naše děti

Mateřská škola Dívčí Hrad

Archivy