79/2017

Na základě žádosti žadatele ze dne 28. 9. 2017 přijaté pod č. j. HRAD – 734/2017 byla dne 11. 10. 2017 poskytnuta informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Informace spolu s přílohami níže:

informace

příloha č. 1

příloha č. 2

žádost