8/2020

Obec Dívčí Hrad zveřejňuje smlouvu o poskytnutí dlouhodobé návratné finanční výpomoci zde…