81/2018

Obec Dívčí Hrad jako obec v územní působnosti Moravskoslezského kraje zveřejňuje Veřejnou vyhlášku – Aktualizaci č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje zde …