83/2018

Zastupitelstvo obce Dívčí Hrad na svém zasedání dne 1. listopadu 2018 schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018, o místních poplatcích. Její znění naleznete zde …