83/2018

Zastupitelstvo obce Dívčí Hrad na svém zasedání dne 1. listopadu 2018 schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018, o místních poplatcích. Její znění naleznete zde …

Virtuální prohlídka obce

Celý Dívčí Hrad můžete mít jako na dlani.
Prohlédnout Dívčí Hrad

zde ...

Pro naše děti

Mateřská škola Dívčí Hrad

Archivy