84/2018

Zastupitelstvo obce Dívčí Hrad na svém zasedání dne 1. listopadu 2018 schválilo vydání obecně závazné vyhlášky č. 2/2018 stanovující poplatek za svoz TKO. Pro rok 2019 je poplatek stanoven jako doposud na 400,-Kč/osoba/rok. Celé znění vyhlášky naleznete zde …

Virtuální prohlídka obce

Celý Dívčí Hrad můžete mít jako na dlani.
Prohlédnout Dívčí Hrad

zde ...

Pro naše děti

Mateřská škola Dívčí Hrad

Archivy