84/2018

Zastupitelstvo obce Dívčí Hrad na svém zasedání dne 1. listopadu 2018 schválilo vydání obecně závazné vyhlášky č. 2/2018 stanovující poplatek za svoz TKO. Pro rok 2019 je poplatek stanoven jako doposud na 400,-Kč/osoba/rok. Celé znění vyhlášky naleznete zde …