85/2018

Zastupitelstvo obce Dívčí Hrad vydalo svým usnesením č. 19/1 – 2018 dne 1. listopadu 2018 obecně závaznou vyhlášku č. 3/2018, o nočním klidu. Se zněním vyhlášky se můžete seznámit zde …