86/2017

Soudní exekutor prostřednictvím úřední desky Obecního úřadu Dívčí Hrad zveřejňuje Usnesení – veřejnou vyhlášku o provedení dražby zde …

Virtuální prohlídka obce

Celý Dívčí Hrad můžete mít jako na dlani.
Prohlédnout Dívčí Hrad

zde ...

Pro naše děti

Mateřská škola Dívčí Hrad