86/2017

Soudní exekutor prostřednictvím úřední desky Obecního úřadu Dívčí Hrad zveřejňuje Usnesení – veřejnou vyhlášku o provedení dražby zde …