87/2017

Městský úřad Krnov vydal veřejnou vyhláškou stavební povolení zde …