88/2019

Obec Dívčí Hrad zveřejňuje záměr pachtu části pozemku par. č. 18/9 o celkové výměře 381 m² v katastrálním území Dívčí Hrad, za účelem zřízení zahrádky a ovocného sadu zde…