89/2018

Na základě žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ze dne 12. listopadu 2018, zveřejňuje Obec Dívčí Hrad poskytnuté informace včetně žádosti zde …