9/2020

Obec Dívčí Hrad zveřejňuje v souladu s ustanovením zákona č. 250/b., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů rozpočtové opatření č. 1/2020 zde … a rozpočtové opatření č. 2/2020 zde … v rámci rozpočtu obce Dívčí Hrad na rok 2020.