93/2018

Obec Dívčí Hrad jako zřizovatel Mateřské školy Dívčí Hrad zveřejňuje návrh rozpočtu této příspěvkové organizace zde … a návrh střednědobého výhledu 2020 – 2023 zde …