94/2017

Zastupitelstvo obce Dívčí Hrad schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017 stanovující poplatek za svoz tuhého komunálního odpadu v roce 2018 ve výši 400,-Kč/osoba/rok zde …