94/2017

Zastupitelstvo obce Dívčí Hrad schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017 stanovující poplatek za svoz tuhého komunálního odpadu v roce 2018 ve výši 400,-Kč/osoba/rok zde …

Virtuální prohlídka obce

Celý Dívčí Hrad můžete mít jako na dlani.
Prohlédnout Dívčí Hrad

zde ...

Pro naše děti

Mateřská škola Dívčí Hrad

Archivy